ทำไมการเรียนรู้ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ

1. การเรียนรู้ที่โรงเรียนอนุบาลเป็นการเรียนรู้ที่สายเกินไป

เมื่อเด็กอายุ 8 เดือน สมองของเด็กจะมีการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทถึง 1000 ล้านล้านเซลล์ แต่เมื่อเด็กอายุ 10 ขวบ การเชื่อมโยงของเซลล์สมองจะเหลือเพียง 500 ล้านล้านเซลล์ หรือน้อยกว่านั้น หากได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสไม่เพียงพอ

2. การอ่านนั้นสำคัญมาก

การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก ๆ นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง และนี่คือเหตุผล 8 ประการว่าทำไมการอ่านจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็ก

3. เด็กใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากกว่าที่โรงเรียน 2 เท่า

เมื่อเด็กอายุ 4 ขวบ เด็กได้ใช้เวลาประมาณ 17,500 ชั่วโมงขณะอยู่ที่บ้าน แต่ใช้เวลาเพียง 3,000 ชั่วโมงขณะอยู่ที่โรงเรียน

4. โลกมีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน

กุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต คือ การมีทักษะในด้านการทำงาน การคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคม เจตคติและคุณธรรม โรงเรียนไม่ได้เน้นการเรียนการสอนเรื่องทักษะและคุณธรรมเหล่านี้มากนัก

การเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัยหมายความว่าอย่างไร

นี่คือข้อมูลสนับสนุนว่าการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องตระหนัก การวิจัยมากมายแนะนำให้เด็กทารกได้เรียนรู้ทั้งทางกายและทางใจในทุก ๆ ประสาทสัมผัส การกระตุ้นเป็นตัวช่วยให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนา เด็ก ๆ จะเรียนรู้ดีทีสุดในช่วง 4 ปีแรก

นิตยสารไลฟ์ รายงานในปี 1990 ว่า เด็กทารกสามารถรวมเลขได้ก่อนนับ เด็กทารกสามารถเข้าใจคำศัพท์ 100 คำได้ก่อนพูด และเมื่ออายุ 3 เดือน หน่วยความจำก็จะพัฒนามากกว่าจิตนาการ

เอ็ดดูเคชั่นแนล เทคโนโลยี ขอเสนอสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย สื่อการเรียนรู้ที่ให้ความรู้และความสนุกสนาน

เริ่มตั้งแต่วันนี้ ขอรับการสาธิตสินค้าและรับหนังสือเปิดประตูสู่อนาคตได้ฟรี

ชุดสร้างเสริมคุณค่าและพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็ก

การสอนคุณค่าและพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กไม่ใช่เรื่องยาก
     

ชุดเรียนคณิตศาสตร์กับอัลเบิร์ต

ความแตกต่างระหว่างความกลัวและการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน
     

English-Time

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระบบบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ
     

ชุดเปิดโลกการเรียนรู้สำหรับเด็ก

หนังสือรูปแบบสามมิติที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน
     

ชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก

ชุดหนังสือที่ช่วยให้ลูกของคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถรอบตัว
     
ภายใต้ Marshall Cavendish Publishing Group